patronat Eduko m

stopka m

W ramach grantu Opolskie Eduko 2017 w ZSP w Baborowie realizowany jest projekt „Rozczytany Baborów - literatura źródłem inspiracji plastyczno-muzyczno-tanecznych”.  

Warsztaty teatralne, spotkanie z zawodowym aktorem, reżyserem to rodzaj zajęć, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Najbardziej zainteresowani mieli okazję w dniach 2 i 9 października spotkać się z panią Grażyną Tabor, która w Raciborzu, ale nie tylko tam, prowadzi warsztaty teatralne, pisze scenariusze, reżyseruje, przygotowuje etiudy, performance, działania parateatralne. Jej zajęcie to poszukiwanie inspiracji i dawanie jej innym, odnajdywanie w otaczającej nas rzeczywistości momentów, których na co dzień nie zauważamy, a które stanowią o tym, kim jesteśmy. Przekształca ona tę codzienność w wydarzenia niecodzienne, tworząc sytuacje, w których każdy może odnaleźć coś z siebie.

Wraz z uczniami klas 7a i 7b przygotowała ona spektakl teatralny oparty częściowo na dawnych motywach ludowych obecnych w kulturze polskiej. Jak większość spektakli pani Grażyny Tabor, w miejsce recytowanych słów i kostiumów pojawiają się niezwykle plastyczne, piękne obrazy pełne ukrytej symboliki i teatralnej magii. Przed przystąpieniem do zajęć uczniowie czytali fragmenty poezji m.in. Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima, Jana Kasprowicza.

Uczestnicy warsztatów podczas zajęć poznali sposoby powstawania i funkcjonowania sztuki, której zbędne są słowa. Ich celem było pokazanie spektaklu, który uwrażliwia na wszelkie bodźce i pozwala na głębsze ich przeżywanie. Kreatywne działania rozwinęły ich wyobraźnię poprzez ruch, gest, mimikę. Zajęcia wzbudziły w dzieciach chęć do wspólnej twórczej pracy i wspólnego spotkania się w komunikacji pozawerbalnej, wzajemnego zrozumienia przy pomocy uniwersalnego języka sztuki.

Taka forma zajęć teatralnych pozwala wyzwolić się z kompleksów i ze swoistego zamknięcia się przed światem zewnętrznym, pomaga w akceptacji swojego ciała i poznaniu własnych możliwości. Rozbudza wrażliwość na piękno zaczerpnięte ze sztuki inspirującej się życiem.

Anna Rozłucka – Jankowska

Iwona Nowak

Obraz5

Obraz6